Voor de 4e maal zal er dit jaar een jeugdwielerronde gehouden worden in Noord-Limburg en wel in de week van 11 t/m 15 juli. '7 Het doel vancfeze ronde is en blijft voor lopig KINDEREN IN NOORD-LIMBURG EEN ZINNIGE VAKANTIE BESTE DING en een GROTERE BEKENDHEID NET DE EIGEN STREEK TE GEVEN. Het wedstrijdelement kan daarin een zinvolle functie hebben. Men fietst door de mooiste streken van N-Limburg. De jeugd- ronde wordt weer verreden over 5 dagen door Noord-Limburg, en het zijn iedere dag 50 km. Ook zijn er weer de klassementsproevën de toerkraht; de gele truien; de zwarte truien etc. Kortom de hele tourkaravaan zal ook dit jaar.weer door Noord-Limburg trekken.- - 13eugxteöo-s11 Kelderke zal deze ronde dit jaar sponsersn voor de jongens van Oirlo. Welke 12 jongens hieraan meedoen, wordt in samenwerking met de school gere geld. We hopen zo voldoende informatie gegeven te hebben. Zouden er toch nog ouders van deze jon gens zijn, die vragen hebben, dan kunnen ze bellen bij Gerthie Classens tel. 346' Het kost de jongens zelf dus geen deel name-geld, maar ze moeten w,pl zorgen voor een fiets, die goed in orde isT Ue'TiWOn dat het een gsslaagde jeugdwielerronde zal worden, zodat er niemand spijt van hoeft te hebben. Op z.aterdag 20 mei a.s. organiseert de" Werkgroep Homofilie Venray de manifestatie Venray Tolerant. Deze hele dag zal er op allerlei manieren aandacht besteedt worden aan het onderwerp homósexualiteit en de activiteiten v.d, werkgroep. Inlichtingen oyer dezemanifestatie kan men ver krijgen op Kruisstraat 8*te Venray tel. 04780/5197 of 2328. Ook zijn hier kaarten en programmaboekjes te verkrijgen. ~.r r De Werkgroep n RI3VERE NI GING "SPORT NA ARBEID" Op de kringwedstrijd voor grote paarden, die cehoude - is op Hemelvaartsdag in Hpjst zijn de volgende prijzen behaald» 'DRESSUUR dressuurstartkaart behaalde Jos' H0uwen met Karin ring 16* s Hennie Loonen met Goldy.'. ,2e prijs SPRINGEN cat. Beginnelingen ..Jan Loonen met Miranda,. 8e prijs^ 11 3 E U G D. R 0 N_ DlEVAJjOORD^L IgjBUR Bestuur ft Kelderke VENRAV TOLERANT k i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 12