.eten we met z'n alien van die overheerlijke "J C H fl Tl P I G N 0 N s FRIKAANTOES OP TUXMBOUU0EDRI3F 0. COX GUNHOEKWEG 2 OXRLO WERKTIJDEN :-fs avondsenkele - uren - <v -zaterdags - LEEFTIJD s niet beneden de 15 jaar, HKUYPERS CASTENRAYSEWEG 1 ÖÏRLO WERMIST. xxx groene herenfiets Philipsen Hoofdstr. 11 tel. 244 GEWONDEN.... xxx bankbiljet Inlichtingen bij het redaktieadres DAMESKOOR 1e Pinksterdag om 10 uur de Hoogmis zingen met het mannenkoor. Wolgende week g een repetitie. FIADOU UENRAYSEldEG 140 CASTENRAY tel. 629 I I sU> V- I f» k f l a i -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 10