op 2 mei a.s. De leden\cjie zich reet dB kinderen voor deze middag heb ben-Opgegeven, worden om 13,30 uur-verwacht op de parkeer plaats bij zaal Rongen, 4/an daaruit vertrekken we gezamenlijk pier' auto naar de Boshuizen, Houd U er wel rekening mee dat we spelen in zand en bos. Er wordt gezorgd voor koffie en limonade. Om ongeveer 15.30 uur zijn we terug, 0 begrijpt dat deze middag alleen door kan gaan bij goed De contributie voor mei en junibedraagt 11,25. Hogen we erop rekenen dat U dit de eerste of tweede woens dag betaalt? Sluiting kantoor en magazijn; Ook de bedrijven van Landbouwbelang zijn bedisle dagen ge sloten© -■ Hogen wij U vriendelijk verzoeken hiermede rekening te houden, vooral met het bestellen van uw bulkvoeders. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking© 1/oor hét afhalen van bedrijfsgoederen is Landbouwbelang Sevenum vanaf heden slechts drie halve dage-n opengesteld. En wel op maandagy, woensdag- en vrijdagmiddag van 13,00 tot 16.30 uur. Op het onderdelenmagazijn kan men dagelijks terecht. Op donderdag 171 mei is. het weer zitdag van de Sociaal-Eco- nojnLsche Dienst van de L„L,TCB, Dez'e vindt plaats van 13.30 tot 15.^30 uur op ons kantoor in 05_rlOe weer. GYHCLUB L V B l/.O-.F. SAüJE'CG V.D. L. L,TC B. 3 r- In verband met de viering van Koninginnedag op maandag 1 "•mei -en"Hemelvaartsdag op donderdag 4 mei acs. "zullen ons kantoor en magazijn "gesloten zijn. 1 f LVB

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9