PUREE Op maandag 1 mei zal, optreden in,.0.B«C# PUREE s THE BOOZE HOIST ER F 0 L K GROUP De aanvan-g is omstreeks half., netjen De entree bedraagt 2,.50a n .BOOZE-HO/I STERis pen elektrische folkgroep ontstaan ^vjin. het, begin van -,1.976, na het uiteen vallen van de bekende/beruchte Second Hand Home Made Bug and Blues Band* O 0 3 C PUREE ü«uoC. PUREE. U.oJcCo IN ZAAL T lil I E L TE: MELDERSLO AANVANG half 8 m.m.v# DRIVD A JN - DISCO - SHOW r» -7. J - r -n 'r i - - "N i - Y*. - - i i j t m m m &P" ZATERDAG 29 APRIL PARANOID i.- r t«

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5