Dd' eerstvolgende Borpsraadvergadering is 8 mei a.s. Aanvang s 20.30 uur Plaats Gemeenschapshuis-: Agenda - Ingekomen stukken en mededelingen - Gemeenschapsruimte - Nieuws van de werkgroepen - Rondvraag VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT HET KRÈNTJE BIJ HET E 3 DOURNAAL DAGELIJKS: -• VERSE 'CHAMPIGNONS - :r. 1 HADOU, V/enrayseweg 140, Castenray tel. 269 vht ■■■- T A-X I NODIG GEEN PROBLEEM -- r-j-, bel van "den Beuken, telefoon 2316 IO i j 4 - bgg -I •••'-••- \C.: 4261 v s - 'T S «n t - v 'i i 4 A r'. 1 m— fi1-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 10