v> O innig medeleven betuige de afgelopen dagen door woord van aardse troost een medelijdend zwijgen steun in het Schriftwoo les meewerkt ten goede, die geest bidden, tot de Dircks en voor een voor beide moeders en om kra alle parochianen wil ik n met de families'Dircks zo'n zwaar leed getroffe is m»eilijk te vinden, D Doch als christenen vin rd, dat voor hun die God ook het bitterste lijden hemelse vader tot de zie spoedige genezing van Chr cht voor hun kinderen en Pastoor' hiermede een en Houwen, die n zijn. Een an past eerder den wij onze liefhebben, al Laten wij in lerust van Sef is Houwen en de familieleden MEDEDELING WAN DE; BASISSCHOOL Via enkele verzoeken is* ons gebleken, dat er ouders van leerlingen van de zesde klas zijn, die graag een informatieve avond georganiseerd zouden willen hebben over het H.Vormsel, dat op zaterdag 27 mei a.s. toegediend zal worden. Aan deze wens zullen we uiteraard graag voldoenDaarom .worden de ouders van onze ze'scie-klassers uitgenodigd voor een gezamen lijke bijeenkomst op donderdag- 27 april a.s. om 20.00 uur in de gemeenschapsruimte "v.d. basisschool. JrgG....Nr22 Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie bihnen vóór dinsdags 18.00 uur Datumdonri.#....2Q.;.*ipril--.1978 M E T 0 N 5 ALLER D E E L N E H I N G Namens N ©dopD©" K i - - 4 f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1