M VAN D- E -.VL A 'V B A""S I S S C' H O O L D Verslag van de vergadering van de Oudércommissie op 4 april 1978: Film over "De Essel": De opkomst'was erg slecht, we hadden wel meer mensen verwacht. Voor de mensen die pp deze avond wel aanwezig wa ren, wasdé film, gevolgd door een geanimeerde discussie, erg zinvol,, Koninginnedag: Op vrijdag 28 april a;s, zal er een spellenmiddag worden gehouden voor de kinderen van de lagere- en de .kleuterschools - jf; - lüe doen een beroep op de ouders en de oudere jeugd om, -als het even kön, deze middag vrij te houden om te hlepen of om de kinderen aan te. moedigen-, 0 WWi1len diegenen diejbereid zijn om te assisteren bij oen spel (en zich hiervoor nog niet hebben opgegeven via de lijst van 'ouderhulp) onderstaand strookje invullen en dit zo spoedio mogelijk afgeven op de basisschool (ev, in de 'brievenbus stoppen)c uitknippen - -- -- -- -- ------- - - - - - -- - - Naam - Adres is bereid op vrijdagmiddag 28 april a,sf mee te helpen bij de organisatie van de' spellendag voor de leerlingen van de basisschool op het sportpark "Heesakker", MEDEDELING EULl - T ii - - 7 S: i l i •f - •««- 4 f 1 f 4 v t 1 I t 1 1 11 1 I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 5