Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 19 o 00 8 o 30 10.00 8.00 800 4 8e0: 8.00 8.00 15.00 Gez.H.Mis maandd. Simon Claessens H.Mis Hoogmis Jozef Versieyen en voor Johannes Janssen en Johanna Cöp H .Mis 'H.Mis H.Mis H .Mis H.Mis ST.Overleden familie Loonen- Feyen PI.Gez.H.Mis b.g.v. 25-jarig Huwe- lijk Janssen-Jenniskens Zaterdag 19.00 Gez.H.Mis maandd. Wilhelmina Michels van Osch 19.00 8 o 30 •lO.OO Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag ■19.00 8.30 10„L0 8.00 8 o 00 8.00 8 o 00 8.01 L.Nelissen J.Peeters F r.Verstappen MISDIENAARS: Gebr.Nellen Th.Schepers - G.Janssen R.Direks - G.Jacobs Gebr.Maas Fr.Arts - S.Geurts E.Geurts - P.Versteegen Tu.Steeghs - T.Janssen Gebr.Steeghs MEDEDELINGEN: Kerkkoor repetitie in het Jeugdhuis. Aanvang 20.00 u. Volgende week: Gezinsbijdrage DAMESKOOR: Zaterdag 15 april om 7 uur de Mis zingen Maandag 17 april om 8 uur repetitie in de kerk met het mannenkoor. KERKDIENSTEN: Zaterdag Zondag K0LLEKTANTEN: Zaterdag Zondag ..I u

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2