GRGEP 3 GROEP 4 M. Baars D Classens w. Geurts Mï Gommans Castenraysew M. Nabben T Oanssen G. "Nelissen l; Rongen H. Philipsen c¥ Baltissen M. Swinkels (Hoofdsrr) A. Philipsen A Drabbels M. Linskens H. Geurts R. Philipsen M. Ooosten M# Gommans (Hogeweg) Y. Linskens A. Nelissen C, Peeters A. Rutten A, Uoermans M Nabben -i- Leidsters! Mevr. Heidens- Leidsters! Mevr* Voermans- Swart van Ooi Mevr. Nelissen- Mevr, Loonen- Vertratten Zanders De training is op maandag De training is op maandag van 7 tot 8 uur van 7 tot 8 uur0 Wanneer je niet naar de training kunt komen, laat dit dan e\fè:n bij :een van de leidsters horenc Wsdstri.jrikledinqs deze kleding wordt ineens gekocht, in verband met de kortingen hierop en nier- mee wordt nog even gewacht,. De gymspullen die je op school gebruikt, kunnen ook tij dens de training gedragen worden. VEEL SUCCES c OLIETON 1200 liter OLIEHAARD lüANDELliJAGEN c VERlüARMINGSLAMP 2000 wattc BI0ZET KEUKENGASKACHEL (ETNA) ENGELS GERTRUDISSTRAAT 5 OIRLO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 13