De korfbal in Oirlo gaat nu definitief van. start.» Het be stuur van D.I.S. heeft na lang en geduldig zoeken acht Oirlose mensen be.re,-id gevonden om mefe van start te gaan met korfbal» De eerste trainingen beginnen op maandag 17 april en zul len voorlopig in samenwerking met de leidsters van D0IcS. en enkele leidsters of trainste-rs van andere-verenigingen gegeven worden. Onderstaand vindt U de indelingen van groepen 'die voorlo pig zo door het bestuur zijn samengesteld en verder staan daar de namen van de leidsters bij en de dag' en de tijden wanneer- er getraind wordt,, icu- Er zijn vier groepen gemaakt en per groep zijnfar 2 leid sters. u i GROEP 1 GROEP 2 0. Zanders (*lClassens Teunissen MHeidens MJanssen (Hoofdstr) H. Kersten Po v. Lierop 0. Loonen 0Hartens WvdPasch C. Sassen Leidsters? MevrZanders- Kusters Mevr. Houwen De training is op woensdag van 6 tot 7 uur Leidsters? Mevr. Spee Conny Baltissen De training is op donderdag van 7 tot 8 uur H, l/oermans (Heesakker) ft, Joosten H» Dijkman T c Peters H. Rutten T. Steeghs 0 l/oermans -•= 0. Wijnhoven C. Dings n B« Hebing 0Heidens H» Oanssen (Molenhoek) AL'inske.ns HLp o n e n LSchepers.. H, 'S wink els Bremmenkamp H. l/oermans (Castenraysew, P. Kusters -S V DIS afd. Korfbal

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 12