Zoals U al bekend is houden we op dinsdag 2 mei een spel- middag. Deze middag is -voor-leden -van de-'L.V.B. met peuters, kleu ters en basisschool leerlingen. Natuurlijk ook diegenen die buiten Oirlo een basisschool bezoeken, 'Voor de kleinen e.en speelmiddag-, .voor de grotere een tocht, l/erdere mededelingen hierover ontvangt U nog, maar wel vragen wé U om 'op te geven via onderstaand strook je voor 23 april a.s., met hoeveel kinderen en van welke leeftijd, U deelneemt, lile houden deze middag (alleen bij goed weer) in de bossen van de Boshuizen. Hogen we rekenen op Uw medewerking trij het vervoer. Invullen voor 23 april en inleveren bij een van de bestuursleden, Naam lid .V. 4 Aantal kinderen i Leeftijd Auto s ja/nee 10 L.yh, 9. I*. t i - V v i ;'t •f /l 1 i .4* i ïl 2 V ij

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 10