O :9Nr....2Ó 1 cW Datuhi.april-----1-978 SPORTIElE RE.C REA T, IE Op woensdag 12 april wordt er op*sportpark "De Heesakker" een recreatie middag georganiseerddie vooral georgani seerd wordt om het zogenaamde "Banen-voetbal" te - beproevenc Verder kunnen er nog enkele andere, .dingen, op sportgebied bedreven worden, onder andere Voetbalvolley Deze middag wordt vooral georganiseerd voor mensen die niet aciief deelnemen aan sportverenigingen en is dus voor de gehele Oirlose gemeenschap,, - Van 4 tot 6 uur komen de jeugdigen aan de beurt die"in de leeftijdsgroep zitten van de jeugdelftallen (A B. - C1 en C D E1~ E2) en van 6 tot 8 ,uur komen;' da overige be« langatellenden aanbod-» - - Hec "bonen voetbal" wordt bedreven in speelruimtes van ic30m x 7 m waar enkele^hindernissen opgesteld worden die ontweken moeten worden om te kunnen scoren,(er worden 11 banen opgesteld)» ï-u - Er wordt een puntentelling bijgehouden; die,vergeleken kan worden met midget golf. Wanneer debelangstelling groot genoeg is, bestaat- er de mogelijkheid dat dit enkele malen per jaar georganiseerd Voor verdere informatie kunt U, dei bijgevoegde folder aan dachtig doorlezen. WO-rdt -• ''I ■- - r Redaktie-adrés: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen,vóór dinsdags 18.00 uur •*f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1