O c Z-J Jrg. ...9.Nr. ....15 □UDERCOnniSSIE De oudorcommissie vergadert od dinsdag 4 april om 20.00 in de a lagere school. Agenda s Opening Notulen vorige vergadering Ingekomen stukken eg mededelingen Koninginnedag Donderdag 6 april a.s. om' 20.30 uur 'in het Gemeen schapshuis aan de Dep. Petersstraat, organiseert de Dorpsraad een bespreking over de stand van zaken met betrekking tot de toekom stige gemeenschapsruimte in Oirlo. Voor dit belangrijke onderwerp nodigen w»j alle ge ïnteresseerde en cf betrokken Oirlose verenigingen uit met een bestuursaftraardiging te komen. De Dorpsraad DORPSAGENDA s donderdag 6 april Vergadering Oirlose verenigingen. IEDERE DONDERDAG VAN 11-1 UUR VISVERK00P 3 Sluiting. 78 GEMEENSCHAPSRUIMTE I Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datumdon.de.r-d.,....3Q.--maart T 7B

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1