DANKWOORD. Namens het plaatselijk Comité v.h. Nat. Rheumafonds wil len wij alle mensen en vooral ook de collectanten bedanken voor de inzet en opbrengst van ƒ530,75 wat in Oirlo opge haald is. Dit geld zal voornamelijk besteed worden aan: onderzoekingen hulpmiddelen vakanties voor rheuma-patienten li ER Fl I S T Wie heeft halsbandje om onze zwarte poes gezien? Hij heeft een Tegen beloning terug te brengen bij Fam. Kusters - Haalakker 16 OIRLO geel RI3VERENIGISG SPORT NA ARBEID Donderdag 30 maart zal er een bijeenkomst gehouden worden in Café Hulleman voor alle leden. Ook de ouders v.d. leden, vooral v.d. pony-ruiters zijn van harte welkom. Deze avond begirjt om 8 uur. Dhr, Custers uit Meerlo zal hier een spreekbeurt houden over de paardensport. Het bestuur LEIDERS VAN V.V. D.I.S. Daar de kantine niet tijdensen na alle wedstrijden geopend is, zal de door U af te tekenen gebruiksstaat voortaan te vinden zijn tegen de tussendeur van berging en keuken en wel aan de keukenzijde. De Sportstichting. SN 13 BLOEMEN -■ KAMERPLANTEN SIERPOTTEN 3. PEETERSMEERLOSEWEG 14 OIRLO TEL. 360 7 r »- -l-i.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 7