O c= DORPSAGENDA 27 t/m 31 maart Zo. 9 april- Ma. 10 april Di. 11 april Do, 13 april Ma. 17 april 14 - 15 - 16 mei Za. 27 mei Zo. 4 juni 9-10-11 juni Basisschool Basisschool Kleuterschool Basisschool Basisschool Paasvakantie Eerste H.Communie Ouderavond 1C-min.gesprek Ouderavond klas 1 t/m 5 (1C-min.) Ouderavond 1 t/m 5 Peuterspeelzaal Ouderavond Kermis Basisschool Basisschool 't Kelderke H .Vormsel Kindermarkt Lustrumfeesten DATA VOOR DE DORPSAGENDA Haalakker 32 -• - tal. 680 Jrg. „,qnr. Datum.!.6....maar.t....1.9.7.8 Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1