R 13 VERENIGING Op de gehouden jaarvergadering heeft Dhr. L« Arts zijn functie als voorzitter, wegens zijn drukke werkzaamheden, erbij neergelegd. Bij deze willen wij Dhr. Arts bedanken.voo de prettige samenwerking in de afgelopen 4 jaar. Het de al gemene stemming werd Dhr. H. Pepplinkhuizen tot onze nieuwe voorzitter gekozen. Namens bestuur en leden willen we hem alle succe3 toewens en een heel prettige samenwerking. Het bestuur Afgelopen zondag 5 maart behaalde op een ^pringwedstrijd in de manege te Horst Deroen Pepplinkhuizen met Carnla do 3e prijs in de cat. D-licht0 Xonda^ 12 maart a.s. organiseert de pony-club "Rijdt met Eelêèd" uit Meerlo een samengestelde wedstrijd (ïerroin Swolgen; Hoekweg - Dan v. Swolgenstraat) Ter verduidelijking Dit is een wedstrijd voor groepen van 4 nuiters/amazonosa Zij moeten dan alle 4 een ciressuurnummer rijden; een springcon cours en een cross. Voor Oirlc doet 1 groep meec SUCCES Zondag 2 april kringwedstrijd voor de pony's en zondag 9 april voor de grote paarden beide wedstrijden worden in Castenray gehouden0 Datum..9....maar.t... .1.9.7.8 9...Nr1 6 Redaktie-adres: Haalakker 32 Te!. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1