O c Dinsdag 7 maart Zondag 9 april Zaterdag 27 mei Zondag 4 juni 9-10-11 juni Basisschool Kelderke Film "De Essel" Eerste H,Communie HVormsel Kindermarkt Lustrumfeesten DORPSRAAD INFO VISKRAAM WEKELT3KS IN OIRLO -Te begingen op 9..,maart a,s, zal een vishandel uit Volendam iedere donderdag van 11-1 uur vis te koop aanbieden :öp. 'de s-tandplaats voor,.d.e kerk. Deze vishandelaar zal in zijn donder dagverkoop de dorpen Castenray, Oirlo en Leunen bezoeken, In Oirlo dus iedere donderdag van 11 1 uur. DORPSRAAD OIRLO «51 Datum ...2 ...maar^...l.9 7.8...,, Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur DOR P S AGENDA I 'T n •- - Redactie-adres: Haaiakker 32 tel. 680

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1