O 1 WONINGZOEKENDEN OPGELET V A i CiFï 11\ O til Zeals reeds eerder gemeld,, is de woningbouw vereniging Noord—Limburg van plan um in combinatie met andere kleine kernen v0d0 gemeente Venray - in de nabije coekomst enn gezamenlijke aanvraag bij G.S, in te dienen voor Je. bouw van huurwoningen0 Ook Oirlo kan huurwoningen krijgen, als er liefhebbers zijn* Verschillende Oirlonaren krijgen, hebben zich rcaat bij de woningbouwvereniging ingeschreven om voer een huur woning .in aanmerking te komen* Een verstandige zaa,<7 als U bedenkt, dat het AANTAL HUURWONINGEN natuurlijk zei af hangen van het AANTAL LIEFHEBBERS0 Nu de mogelijkheid bestaat óm voor een huurwoning in aan merking te komen, willen wij U er ook op wijzen, om zoveel mogelijk van die gelegenheid gebruik te maken» Immers na de aanvraag van zo'n groep huurwoningen zullen er beslist weer vele jaren over heen gaan, voordat er weer een moge lijkheid geschapen wordt* Cck JONGERENdie na rijp beraad, tot de conclusie komen, dat een agen woning financieel niet haalbaar is, adviseren we eens. zich te bezinnen Lp een inschrijving voor een huur- woningp GRi:]p DE KANS 7 ZE GEBODEN W ORDT 0 Inschrijven bij Wui\i ngnoi.n'ivcr^enigri.g* DORPSRAAD OIRLO' Redaklie-acircïS: Haalakker 22 Tel. 6 30 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Daturr.d.Q.nde.r.cU...2.3....b... .f,e br 1978

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1