O c 9 NOODLOKALEN BIDDE CUDE BAS-ISSCHOOL Indien e de houten noodloka kunt U zich wenden bij ter zal Natu urli eventuele koop plaatse en of verkrijgen om Voor ver Afdeling Onderwijs r in Oirlo serieuze liefhebbers zouden zijn om len bij de oude basisschool te willen kopen, dan tot s Dhr. van den Oetelaar Afdeling Onderwijs Gemeente Venray jk zal de gemeente bepaalde voorwaarden stellen waaronder zeker 2al horen eigen afbraak men wel een vergunningvan het- gemeentebestuur deze lokalen weer ergens te mogen p.laatsen. dere voorwaarden verwijzen wij U dus naar de van het gemeentehuis te Venray. Dorpsraad Oirlo LANDLOPEN_nET_DORPSBEWONERS In de uitgave van het "Dagblad voor Noord Limburg" van zaterdag 11 febr, j.l. werd in de rubrie.k ."Landlopen" een aardige anecdote verteld over enkele .dorpsbewoners, te weten de familie Baten, Thei Uismans, Wiekus Dienden Bert v.d. Ven. Wij willen deze rubriek onverkort in dit nummer van 't Krèntje opnemen. Met dank aan de redaktie van het Dagblad .voor iMopi.gi.-L.imburgs w. 4 ft Krèntje Jrg9...Nr, Redaktie-adres: Haalakker 32 Tel. 6 80 kopie binnen vóór dinsdags 18.00 uur Datumdxjnde.rd#-...1-6...f.eb-r1978 -» 4 ka L li J I 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1