O c nrz üp dinsdag 14 februari van 19,00 .tct. 21,C0 uur hcuden wij open dag. speciaal voor ouders met de. nieuwe leerlingen, en verdef voor allen die interesso hobbon in het huishoud- en nijverheids onderwijs, Idij hopen U hierdoor een goedo gelegenheid te geven om te zien, wat dit ondorwijs U tebiedenhoeft "'Docenten en leerlingen a I 3 \J E R E;-N I G I N G "SPORT NA~ARBEID" A,s9 zaterdag 11 februari is er oefenen om half 2„ Daarna, om 3 uur ponys meten bij Michels, Vergeet dit niet; alle pony's mc;eten gemeten worden, Donderdag 16 februari cm 0- uur zal de algemene 0AARVERGADERING gehouden worden bij bar Marjac, Dit is voor allo, ruitere en amazones, -Het Bestuur, 'io - D0IoSd A1 half 7 vertrek kwart.voor 6 Datum fi.b.r.ua.r.i....1.a.7 0 Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur R,KL.H.N.C. SCHOOL TIENRAY .0^?. OPEN DAG i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1