MEDEDELINGEN FANFARE- 'DRUMBAND "ONS GENOEGEN" Repetitie fanfare: Vrijdag 27 januari a.s. zal de repetitie van de fanfare gehouden worden in het Gemeenschapshuiss Dpp-Petersstr van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. Dit vanwege de Bejaardencafnavalsavond welke bij Marjaq op voornoemde vrijdag wordtgehouden. Alle leden worden verzocht op tijd aanwezig te 7ijn* Leerlingen Drumband: •- Er is weerom een aanvang genomen met opleiding van nieuwe leerlingdn voor de Drumband.1 Mochten er nog jongens zijn welke hieraan willen deelnemep. dan kunnen zij zich nog opgeven a.s. dinsdag van half ze ven tot zeven uur in het Gemeenschapshuis bij de repetitie. Het Bestuur, W E L P E N Hallo Welpen. Vanavond hebben we weer horde. 0e beginnen zoals altijd cm half zeven. Volgende week woensdag 1 februari hcuden we de Carna valsavond. - -- - - De mag allemaal je vriendinnetje of zusje meebrengeh. We verwachten jullie om half 7 bij de Gilwell-hut. Van hieruit vertrekken we gezamenlijk naar ?t Kelderke, waar we het Carnavalsbal houden. De ouders die hun kinderen af willen halen, kunnen dit doen, bij het Kelderke om half 9. HIERBID DELEN 0ID DE OUDERS MEE, DAT 0ID A.S. ZONDAG OF MAANDAG LANGS ZULLEN KOMEN? OM DE CONTRIBUTIE OP TE HALEN. Bij voorbaat dank, De Leidsteis. VOF SaWe van de L.L.T.B. Wij maken de leden.-afnemers er op attent dat het kantoor en magazijnen tijdens de karnavalsdagen (6 en 7 februari) gesloten zullen zijn, Wij verzoeken U vriendelijk hiermede rekening te willen - 1 1 *4.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9