BEMEENSCHAPSRUIMTE (OUDE SCHOOL) H.Uillems zal er voor zorgen dat onafhankelijke archi tect binnen twee maanden (dus \j66t 14 maart) een begroting maakt wat exploitatie en financiering betreft. Met deze gegevens wordt dan daarna een vergadering be legd met betrokken verenigingen en daarna wordt met het ma teriaal naar de gemeente gestapt. Eind april wordt dan tijdens een openbare parochie- en dorpsraadvergadering een definitief besluit meegedeeld. STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS: Er is een besloten vergadering van de Dorpsraad met af vaardiging van betrokken verenigingen- en het Stichtingsbe stuur over beheer van het Jeugdhuis, en wel op 14 februari aanstaande om half acht in het Jeugdhuis, V.V. D.I.Sc JEUGD Afgelopen zaterdag werd er een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld 0 Het C1 elftal speelde tegen Venray C2en won in een goede wedstrijd met 2 - 1 Kwisavonds Vrijdag (dus morgen) is er een kwisavond voor D1 E1 en E2. Op deze avond die om kwart voor 7 begint in de kantine, zij ook de ouders van harte welkom. Kampweek s De traditioneel geworden kampweek voor de C elf tallen worden dit jaar gehouden' te Uden. De datum van deze week is 9 guli tct 15 juli, Ouders van de C spelers kunnen hier alvast rekening mee hou en met het plannen van hun vakantie. D I E P S P I T T E N D I E P S P I T T E N HET ADRES VOOR DIE PSPITTE N IS: HAY AARTS B R 0 E K H U I Z E N 04763 - 1876 r i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4