WERKGROEP KLEINE KERNEN: Deze werkgroep gaat zich alleen bezig houden met de woningbouw in de kleine kernen wan de Gemee'hte Venray en ewentueel de toekomstige scholenproblemen, 'De werkgroep gaat de bestemmingsplannen bekijken en steeds bijhouden wat in deze op gemeentelijk en provinci aal bereikt is. Deze gegevens worden dan steeds op een apart formulier ingevuld, Van de Oirlose dorpsraad zullen voorlopig de heer HiBosch en Mevr, vRijswijck-Martens de vergaderingen bi wonen» VUILNISSTORT' UITBREIDING VUILNISOPHAALDIENST Deze zaak moet nader worden bekeken en uitgewerkt in de loop van de komende maanden. Ook .Xs het de bedoeling een enquête te houden onder de betrokken bewoners in ver band met uitbreiding van de vuilnisophaaldienst, WONINGZOEKENDEN; - Resultaten inventarisatie voor de komende twee, drie jaren; liefhebbers bejaardenwoningen 7 liefhebbers huur/huurkoopwoningen 8 "f T""V liefhebbers particuliere bouw 21 totaal 36 Over deze zaak is dinsdag j.l, een vergadering ge weest met alle Oirlose woningzoekenden,iEen verslag van deze bijeenkomst vindt U volgende week uitvoerig in t Krbntje, evenals een verslag van de yergadering-over de reconstructie van de Hogeweg, (ter informatie- kunt U waarschijnlijk deze week een verslag vinden in het Dagblad voor Noord-Limburg) VERKEER - VERVOER - WEGEN: Deze commissie heeft inventaris gemaakt wat er alle maal ontbreekt of in minder goede staat is. Deze zaken zullen na nauwkeurige rangschikking met de Gemeente doorgegeven worden via de verkeerscommissie van de Gemeente, F DORPSRAAD INFO f 9 i i I.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3