RABO G R O P "S R E lT E N G 8 Daagse geheel verzorgde VLIEGRE15 naar NALLQRCA -• Vertrekdata 30 april en. 7 mei ,1978, All-in prijs 660.-- p.p. - 0 Uniek geheel verzorgde 6 daagse VAARVAKANTIE door NBBERLA-ND.j s Van maandag 1 mei t/m zaterdag 6 mei {1978.. All~in prijs 685.p.p. 0 6 Daagse volledig verzorgde TPURINGCARBE15 naar EBERMANNSTADT (Noord-Be.i,Br.0nTI TTT" Van maandag 22 mei t/m zaterdag 27 mei 1970. All-in *pri'j-S''355',p.p. 0 6 Daagse volledig verzorgde TQURINGCARREIS naar HORB (Zwarte^ Woud). Van maandag 20 augustus t/m zaterdag 2 september 197-0. •••- All-in prijs 370.p.p. j 0 Exclusieve 0 daagse combinatiereis Rcme - Napelo - Sorrento - Capri en Amalfi. j - V.an zaterdag 30 september t/m zaterdag 7 oktober 1...1 970o All-in prijs 1045.p.p. VOOR;: VE ROE RE- INFORM TIE- KUNT U ZICH WENDEN tOT DE R AB &'A N' K R A O.El", 0 A; N. K v 0 I- R L O - ;C A S T E N- T^rr. J 7 7 R A U. f - r m i f - j j 4 f 4 r *tr - VA KAN TIE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 12