Aan alle belangstellenden van het Lager Beroepsonder- - Wijs De schoolgemeenschap-van de -Katholieke School te Ven- ray nodigt U hierbij uit tot een bezoek aan .de: OPENBARE LÉSSEN die in het schoolgebouw gehouden werden op vrijdag 20 januari 19.78 van 13.30 uur tot 16c30 uur en zaterdag 21 januari 1978 van 10-»-3D-uur tot 12.30 uur. Wilt U meer weten over de gang van zaken in het Lager Beroepsonderwijs, bijzonder in het Technisch Onderwijs,, dan biedt deze gelegenheid U aille mogelijkheden daartoe Het lesprogramma van een normale schooldag zal in vele facetten aan U getoond worden# Wij zullen U gaarne op een van beide dagen ontvangen# De schoolgemeenschap van de Katholieke Technische School. WILLEM TELL Aanstaande donderdag 19 januari openingsgoncours te Leunen. .*g.- Vertrek 19,00 uur# - - Donderdag 26 januari thuis vriendschappelijke tegen "Raak de Roos" uit Venlo# - Aanvang 20#Cü uur# 17 Maart vriendschappelijke wedstrijd tegen Koningslust Beginnen 20*00 uur. Vertrek 19,30 uur# 3"f Het Bestuur# UITNODIGING t f -• t j f m t t t -. r-# .- 1 4i f. r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 9