Vervolg v.v. DcI0Se jeugds Castenray D1 Tienray D1 D.I.S. D1 - s i e HEDENAVOND OM 6 UUR OUDERAVOND OVER DE EERSTE COM MUNIE IN DE LAGERE SCHOOL WE HOPEN DAT DE OUDERS DIE DIT aAAR EEN EERSTE DE FILM OVER "DE ESSEL" DIE 7 MAART IN OIRLO WORDT GEDRAAID, IS NIET ZOALS IN HET' KRÈNTDE VAN VORIGE WEEK VERMELD WERD, ALLEEN. VOOR DE OUDERS. MAAR OP DEZE AVOND IS IEDEREEN DIE BELANGSTELLING HEEFT OPROEP VOOR A L L E - WONINGZOEKENDEN Dinsdag 24 januari a„3-„ organiseert de Dorpsraad voor alia woningzoekenden., die ook hun formulier hebben ingevuld, een informatieavond over de stand van zaken: van de woning bouw- in Oirlo de kenende jaren®- Aanwezig zullen zijn Wethouder S oho Is:; enkele ambtenaren van de Gemeente en c!e heer De Klerk vatv de woninotouwver-" 8-3 10-2 10 - 1 Horst E4 Tiersray El Leunen E2 0-4 TG - 2 10 - BERICHT VA N DE 0UDERC0MM I S- COMMUNICANT HEBBEN, AA'NWEZIG ZULLEN ZI3Ne VOOR D.IT ONDERWERP VAN HA-R-TE-- WEEKOMt eniging 0 - Deze a,vond begint om 9 uur in de. Gem.e.enschapsruim.te van de taaissphool. 's ,,"s Alle, woningzoekenden. o Hartelijk .Welkom ZONDAG .22 DANUARI DISCOBAL TE MELDERSLT3 I -• - i - - 1 1 1 j m .'f* -•

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 6