KERKBERICHTEN: Zaterdag 15.00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zütds^ag - 8.30 10.00 8 00 8.00 8.00 8.00 8.00 19.00 Gez. H.Mis Oaardienst Ted Peters en rnaandd. Simon Claessens en voor Dan •Kurvers namens de vrienden uit Qirlo. H.Mis voor de overledenen van de Pa rochie Hoogmis Grad Theuus H.Mis; Gez. H.Mis maandd. Wilhelmina Michels- van Osch MISDIENAARS: Zaterdag 19 .00 Gebr. Nellen Zondag 8 .30 Th.Schepers - G.Oanssen 10 .00 G.Daccbs - R.Direks Maandag 8 .00 T.Oanssen - E.Geurts Dinsdag 8 .00 Gebr. Steeghs Woensdag 8 .00 P. Versteegen - Tuj.Steeghs Donderdag 0 .00 Gebr. Maas Vrijdag 8 .00 R.Zanders - Tw.Arts M E D E D E L I N G E N: Kerkkoor repetitie: Maandagavond om 20.30 uur in de Kerk, Kerk poetsen: Dinsdagmiddag om 13.30 uur: Mevr. Philipsen - de Martinet Mevrl Nelissen - Oenniskens Mevr. Paters - Gommans Mevr. Baeten - van Rijssel Deze weekGE ZINSBI3DRAGE X ;H.Mis H.Mis H.Mis H.Mis COLLECTANTEN Zaterdag 19.DC L.JMe3 Zondag 8.30 O.Peeters 10.00 G .Schouber

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2