Woensdagavond 25 januari knmt Pater Guliks uit Venl» over de homofilie, De avond begint om half negen, 1 Denkt U aan ..het meebrengen van kop en schotel. Op deze avond is nog gelegenheid cm de contributie te be talen Het grote meerderheid is besloten om de contributie te verhogen matr 30,00. Het Bestuur. L.V.B. - GYMCLUB Willen de leden van de beideqymqroepen eraan denken, dat in verband met de lezing homofilie slechts 'Één gymles §e- geVen zal werden'op-aaensdag 25 januari, namelijk van 19,-OQ 19,45 uur. - NATUÜRLÏ3K MAAR HAY A A» R T S IN DRR GEKHUIZEN TEL. 04763 - 1876 De leidstersvergadering van 24 januari is verzet naar 23 januari, Dit in verband met de vergadering van "de Hogeweg". - Mevr. van Lierop. ZATERDAG 21 3 A N U A R I s ALDEWT EVERBAL IN DE RUIF - Het Bestuur. VOOR DIE P S P I T T E N .GAAT 1 \V t LVB f f j v - I kmg.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 13