WIST Us Dat DE SALADEMAN verhuist is naar Broekhuizenvorst Ooyenseweg 6. Dat hij ook weer telefonisch te bereiken is onder nummer 04763 - 1319. Dat hij mooi opgemaakte koude schotels uoor maakt van af 3.Ü0 p.p. Dat hij Dat hij deze nog steeds gratis' thuisbezorgt. naast de bekende koude schotels uw koudbuffet of borrelhapjes kan verzorgen. Dat hij 's zondags open is van- 11.00 .tot 16.00 uur en op werkdagen zolang het licht brandt voor het afhalen van uw bestelde schotels of kant en klaar salades. Dat hij voor verenigingen en aktieverkoop ten bate van verenigingen belangrijke korting geeft en daarvoor indien nodig een koelvitrine beschikbaar stelt. Dat U ooksons filiaal BLERICK, BURG. COENEGRACHTSTRAAT 45 tel, 07$7 - 22250 of 1 filiaal HORST STEENSTRAAT 6 kunt bezoeken of bellen voor uw bestelling of afhalen van kant en klaar salades. DAT DE SALADE MAN, OF U NU 10 OF 10.000 SLAAT0ES NODIG HEBT OF KOUDE SCHOTELS VOOR 10 OF 500 PERSONEN U ALTIDD OP KORTE TERMION VAN DIENST KAN ZI0N. DE REKLAME DOET EEN HELE BOEL MAAR KWALITEIT ALLEEN BEREIKT ZI0N DOEL DAAROM SLAAGT U NOG HET MEEST MET EEN LEKKERE HAP VAN DE SALADE MAN ALS SLUITSTUK DAN UW FEEST. SLADEMAN, OOYE NSEWEG 6, BROEKHUI ZENVROST r z ff m 2

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 12