O t= 8.00 Vrijdag 5 dec. Zaterdag 10 dec, Maandag 12 dec. Vrijdag 16 dei;. 15 t/m 31 dec. Dinsdag 20 dec. 26 dec. t/m 6 jan. D.I.S.-jeugd Oudercommissi'e L.L.T.B, .z i L.V.D.- Rijvereniging Basisschool S£.Nicolaasavond D-E St.Nicolaasavnnd Dropping A,B, Ci en 2 Oud-papier-aktie Oaarvergadering Fee s*ta vond Donateurskaarten aktie 10 minutengesprek - klas 1 Kleuter en Basisschool Kerstvakantie DATA VOOR, DE DC.RP5AGENDA HAALAKKER 13, tel. 683. DAMESKOOR: Zaterdag 3 december om 7 uur de H.Mis zingen. Maandag 5 december geen fepetitie. Jrg5nr2. Datum c.e,m.tór... '1:9.7 7' O Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 1 Copie;binnen vóór a.s. dinsdag Éö.00 uur D O R P S A G E N D; .A; - .Vrijdag >2 dep. - iv: D,.I:.S .-jeugd -jJ^ejt s j e s g i l d e o 3 i r* r s. J i »..i a i* 9 ©SiPfl® wi l j. - 1 A T i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1