0 3 AAN ALLE MENSEN VAN OIRLO De vijfde klas is woensdag 26 oktober" geïnstalleerd voor de Oeugdnatuuruiacbt.'k Wij (Jeanne,"'Hëidi en José) willen dan ook meewerken de natuur schoon te houden. U ook*??? Uiij geven U enkele tips: Zorg dat U weet waar Uw honden en kat ten zijn, zodat ze niets in de natuur vernielen, zoals: reeen opjagen en zangvogels opeten. En als U gaat picknicken moet Ui alle rommel in de prullebak gooien. Stort geen vuil in de bossen*. Gooi ook. geen vuil op straat. Als U op vakantie gaat, laat Jüw huisdier niet alleen. En tot slot, pluk geen paddestoelenM 3e§nne Loonen José Martens De collecte voor het.,geesteli jk. gehandicapte kind heeft opgebracht 664,77. - s i - n ra Alle gevers van Oirlo hart'elijk dank. n Jrg. .,8nr. .4.7 Datum.3...no. vein b .e. r1.9.7 7 Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Cople binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur k». l+eidi 'Rótten OPBRENGST COLLECTE GEESTELIJK GEHANDICAPTE KIND: kt F -V V.' 4 -? 1 r 1 - - - r - - 4 - 4 r** I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1