is, in do toekomst gereserveerd zal wordon voor dorpsruimte Door do bewoners van cfe Hogeweg werd gezamenlijk oen brief overhandigd aan het College ,;van B, en ldwaarin gepleit werd voor verbetering van de situatie aldaar* Zij kregen nu eindelijk de toezegging, dat deze winter de plannen gemaakt zullen worden en dat deze dan volgende voor jaar in uitvoering zullen worden génomert, De gemeenschapsruimte vormde het volgende agenda punt, Secretaris H, Bosch gaf een summier overzicht over de verwikkelingen t,a,v, dit punt in de afgelopen jaren, \Jan gemeentezijde werd gesteld dat er al veel geïnvesteerd was in Oirlo; een opknapbeurt van het bestaande gemeenschaps huis en een grotere basisschool. Daarom zou Oirlo zelf voor alle kosten op moeten komen. Door de vergadering werden de nodige vraagtekens bij een en ander gezet, met name bij de praktische geschiktheid van de op zijn vroegst in 1984 vrijkomende ruimte in de basisschool. Dhr, Achten van de "werkgroep behoud oude school" vertelde dat eind oktober het rapport klaar zou zijn en dat dit dan aan de nieuwe dorpsraad aangeboden al worden. Het ;zal dan sak zijn om ji hiervoor te gaan knokken. Na wat heen enueer gepraat over dc beruchte vijf meter brede weg Oostrum-Castenray en ce gevaarlijke wegkanten hiervan er wordt met spoed naar alternatieve oplossingen voor het opvullen van de wegkanten gezocht) werd do verga dering gesloten door Dhr0 U,v,Rhee met een cdnkwoord en een oproep om toch vooral te gaan stemmen. 10 t/m 16 oktober- Nat, Collecte Geestelijke Gehandicapten 15 en 16 oktober 17 t/m 21 oktober maand, 17 okt, dinsd, 18 okt, donderd.3 nov. Dorpsraadverkiezingen Herfstvakantie kleuter-basisschool Ouderavond Peuterspeelzaal Uitwisseling 0rientatietocht Ll/B vrijdag 11 nov. dinsd donderd 4 Opening Basisschool 10-minuten. gesprek klas 2t/rn 6 basisschool 10-minuten gesprok klas 2.,t/m 6 basisschool DATA-VOOR. DE DORPSAGENDA s.Haalakker 13 .tol. „683 15 nov, 17 nov. Overgangsdorpsraad DORPSAGEGUDA 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 7