DIS 1 - CASTENRAY 1 aanvang 14o30 uur DIS 3 - CASTENRAY 3 aanvang li„30 uur (^)dIS 4 - CASTENRAY 4 aanvang 11.30 uur STEUN ONZE SPELERS OP DEZE ZEER - MOEILIJKE WEDSTRIJDDAG BILJARTNIEUWS - Dklasse Broekhuizenvorst - Onder Ons 7-4 Bklasse Juliana I - Onder Ons .7-4 Aklasse vrij PROGRAMMA Dklasse vrij_ 18 okt. Bklasse. Broekhuizen vorst - Onder Ons .20 okt. Aklasse Onder Ons - Kruispunt Mcterik 21 okt. DAMESKOOR OIRLO 14 oktc vrijdag 2 uur Huuelijksm'is zingen voor het bruidspaar \/issers-\iogelsangs 14 okt. vrijdag 3 uur s Huwelijksmis zingen voor het bruidspaar Cruijsberg-Jacobs 15 okt. zaterd1900 uur H.Mis zingen ERIC GEURTS BODDENBROEK 0 OIRLO HALLO L. EL PEN.... - UanavorTd om half zeven horde. Wc gaan iets -leuks doen! L! Tot vanavond De leidsters 17 okt. maandag géén repetitie T EKOOP 1/ 0 E T B A L S C H E N E N MAAT NR. 33 Z[ r\| D A n 00000000000000000000000000000000000000000000009 *-» liv LJ n U 00000009000000000000000000000000000000000000000 DAG_ V.JA WAARHEID_ f. f f - 4 t t 6 0 0 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 4