KERKDIENSTEN :-Simon Claessens 'v i Zondag 8.30 uur H. Mis-Teng Steeghó namens de bejaarden 10.00 uur Hqogmi.s Grad ThëUUS enMaria Barteis- Mui jscrs namens de kinderen, Maandag 00 .uur H .Mis uit dankbaarheid D i n s d a g'- - 8.. 00 üii r H.Mis''''- r\\:' 19.00 uur Marialof en Rozenkrans Woensdag 8.00 uur H.Mis Th. van Arsen' namens de bejaarden Donderdag 8.00 uur H.Mis Vrijdag 8.00 uur H.Mis ,J Zaterd. 19.00 uur Gez. H.Mis Leonard:Goutts en Wilhomina 1 Sproeuijjenbè'rg én tot intentie van dfe leden v.d, Rabo-bank. C OLLECTANTEN 7 Zaterdag 19.00 uur L.Nelissen Zondag 8.30 uur 3. P eet er s^ 10.00 uur G. Schoeber MISDIENAARS ƒ-- 1 Zaterdag 19.00 uur Th. Schepers - E .Nellen Zondag 8.30 uur H.Oanssen - P.Nellen - 10.00 uur G.Oacobs - R.Direks V Vrijdag 8.00 uur Tu, Steeghs - P. Versteegen KERKKOOR repetitie in de kerk a*p, vrijdag.om 19,30.uur AANGELOPEN,,,... Poesje ,zuart met.uit Af te halen bij Rutten Castenrayseueg Zaterdag 18.45 uur.. Rozenkransgebed 19.00'uur Gez. H.Mis Oohanna D;riessen-Dui jkers en Maandag 8.00 uur H.Maas - S. Ge.urts -. Dinsdag '-8,00 uur 0.Maas - 'S j'. Steeghs - 19,00 uur T.Oanssen-. - %Pv A/e.r-steegen - Woensdag 8,00 Uur "R.Zanders' - Fr A'r-ts -. Donderd, 8,00 uur E.Geurts M, Steeghs v i i MEDEDELINGEN volgende week gezinsbijdrage - - - J i *v J i •- i v - i »-• 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 2