RIJVERENIGING SPORT NA ARBEID j Op de onderlinge wedstrijd gehouden te Plerlo behaalde Mar- tien Philipsen de 3e prijs met Ereddy. Deze had 129-§ pun ten in plaats van 119j. Op de kringwedstrijd van de grote paarden te Leunen zondag 9 oktj.l* slaagde Trudy Vermazeren voor de startkaart met het paard Pandour. Jan Loo'nen behaalde .met Cassy in de Ind. *Dressur met de 4e prijs. - --■ A.s. zondag^ 16 oktober gaan de poriy ruiters na ar:, een kring wedstrijd te Horst-America- - Het bestuur PEUTER- SPEELZAAL - "ROBBEDOES" Ouders, denkt 'U aan de ouderavond op 17 oktober, dus a.s. maandag in de ^gemeenschapsruimte van de nieuwe basisschool cm 20.00 uur 'L~ Het bestuur heeft voor deze avond uitgenodigd Mevr. Ria van Aarss.en van de Stichting Kindercentra Noordelijk Limburg om e.en lezing te houden over de peuter in de speelzaal. Tevens wordt er een filmpje gedraaid over de eerste- speelmorgen (11 januari) en de. open dag. .- r Ouders, die hun kind op "de speelzaal gehad hebben en dit filmpje willen zienzijn van harte w.eltebm tijdens de pauze (ca. half tien) voo n - r Het b.estuur GA STEMMEN K 0 n H 0 E,. WE E K E ND - EEN NIEUWE DORPSRAAD SPAARWEEK RABO-BANK volgende week 17 T/fïï 21 oktober 1 9 4 J 11 9 t 4 l r I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 16