HET BESTUUR VANSV D.I.S. IS -OP- HET MOMENT BEZIG- OM TE ONDERZOEKEN WELKE SPORT DE VOETBALVERENIGING - ;KAN BRENGEN. - - DE EVENTUELE SPORT, DIE SV D0I.SC WIL GAAN BRENGEN LANGS HET "VOETBAL" MOET DUS WEL- AANVAARDBAAR ZIDN OP --HET GEBIED VAN DE AGCOMODATIE EVENTUELE VOORSTELLEN VAN OULLIE KANT ZION VAN HARTE WELKOM BÏ3 !HET BESTUUR'. DE REACTIES KUNNEN SCHRIFTELI3K WORDEN INGEDIEND BIG 3AN STEEGHS HOOFDSTRAAT 24 BESTUUR SV DIS i j - w - - 1 -OPGELE 4 I mm

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 14