MEDEDELINGEN VAN DE BASISSCHOOL - Op 25,26 en 27 oktober a,s, zullen de leerlingen wan de zesde klas individueel getest worden. Dit gebeurt steeds 's morgens,, 's Middags vindt er dan een gesprek plaats met de ouders van de kinderen die -s ochtends getest zijn. Wilt U deze data s.v.p. goed onthouden. Deze week krijgt U hier nog nader schriftelijk be richt over van het bureau voor onderwijs- en beroepskeuze, - Willen die ouders, die hun verplichtingen voor het Schoolfonds nog niet voldaan hebben, hun bijdrage storten bij de Rabo-bank te Oirlo onder nr. 13.87,04.376 t.n.v. Schoolfonds Oirlo. - Zeer aan te bevelen is een tentoonstelling ever jeugd boeken, die van 24 oktober tot 12 november gehouden wordt in de jeugdbibliotheek, Schoolstraat 32 te Venray. Dit naar aanleiding van de kinderboekenweek die dit jaar van 19-29 cktober gehouden wordt. De tentoonstelling geeft een over zicht van het huidige aanbod van jeugdboeken lees-,informatie- en prentenboeken)c De openingstijden zijn als volgt s maandag 2-7 uur dinsdag t/m donderdag 2-6 uur vrijdag 2-8.30 uur zaterd. 10-12 uur. Mocht U een van bovengenoemde dagen in Venray komen, dan is het zeer aan te raden een bezoek te brengen aan deze tentoonstelling over de diverse facetten van het jeugdboek - A,s«.dinsdag doen de klassen 4,5 en 6 van onze school mee aan het Scholentrefbaltoernooi in de Sporthal "de Wetteling" te Venray. Aan alle zes teams veel succes toegewenst MEISOESGILDE OIRLO Clubbijeenkomst a,se zaterdag Apesnoetjes om 3 uur i.p.V. om 2 uur. Leidsters vergadering t dinsd. 18 oktober om 20.00 uur 17 tot en met 21 oktober VAN DE RAB0« BANK

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 13