FOURAGEHANDEL DOOSTEN OIRLO B.V. CASTENRAYSEW'EG 18 OIRLO MEDEDELINGEN U.D. FANFARE "ONS GENOEGEN" Zondaqochtsnconcert Schouwburg l/enray A.s. zondag 16 oktober zal Fanfare "Ons Geinoe— gen" in samenwerking met de "Zangertjes van Sint Frans" het zondagochtendconcert verzorgen in de foyer van de schouwburg te V/enray. Aanvang 11.30 uur» Door onze fanfare zullen onder meer de concourswerken ten gehore worden gebracht, welke op het 'concours op 30 oktober a.s, moeten worden uitgevoerd. De leden van derfanfare "Ons Genoegen" worden verzocht uiterlijk 11.15 uur in de Schouwburg te Venray aanwezig te zijn voor het opstellen v.d. lessenaars enz. Vertrek bij Hulleman om ca. 10.45 uur. Wij-verwachten voor dit concert een zeer grote belangstelling,^. waarvan ongetwijfeld vele supporters uit Oirlo aanwezig zullen zijn. ReEQptitio fanfare "Ons Genoegen" "A.s. vrijdag 14 oktober zal een extra repetitie- worden gshouden en w el in het Gemeenschapshuis te Casten- ray. Aanvang 20.00 uur. Deze repetitie is mede ter voor bereiding van het zondagochtendconcert. Alle leden van de fanfare dienen hierbij present te zijn. Maandag 17 okt. a.s. wederom gewone repetitie bi j Hulleman. - Het bestuur --- - - -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 11