O c JV t=~3* l >8.°* FANFARE EN DRUMBAND BEDANKT.... Langs deze weg willen,wij npgmaals onze op rechte dank betuigen voor het prachtige concert van verleden z ondag. Het heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen het enthousiasme van onze leden te vergroten en debclbngstelling voor fanfaremuziek in Casten- ray te versterken. De bomvblle zaal en dvele*positieve reacties achteraf waren het overtuigende beUij's van g?otè bewondering vóór Uw muzikale prestaties. lil ij wehsen zowel Fanfare als Drumband zeer veel succes toe bij de krachtproeven die hen binnenkort te wachten staan en we hopen ons in de toekömst ooit nog eens te kuhnen revan cheren. N0gmaals heel, heel hartelijk bedankt! 1 Bestuur Fabfare Castenray i.o. L. DUYN OP TELEVISIE Volgende week donderdag 22 sept, zal in het kwisprogramma "Cijfers en Letters" van Haartje van Uleegen Dhr. Luc Duyn als kandidaat strijden in dit spel van cijfers en letters. De opnames van dit KRO-programma zijn enkele wek én geleden in Hilversum reeds gemaakt. Hoe de uitslag van dit spel voor hem is ver lopen wilde hij aan niemand kwijt, zelfs aan zijn ega niet. Het houdt de spanning er dus wel in. Vanavond zal Dhr. Duyn al op de reserve bank zitten in dezelfde uitzending. De redaktie Jrg8nr4.0 Datumdo n d..... se. p t Redactie-adrés:.Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag LWA-TV f I o i o

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1