O c GP DINSDAG 6 SEPTEMBER A.S, WIL DE BASISSCHOOL EEN "OPENAVOND HOUDEN t VAN 19,30 TOT 21,00 UUR ZIJN DAN ALLE OUDERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN WELKOM IN DE 6 KLASSEN VAN DE TJI.EUWE BASIS SCHOOL. U KUNT DAN EEN KIJKJE NEMEN IN DE NIElfWE RUIMTE DIE WE MEDIO AUGUSTUS BETROKKEN HEBBEN. IN ALLE KLASSE-N ZULLEN DAN ENKELE EXEMPLARREN VAN DE- 'GEBRUIKTE BOEKEN EN ANDERE LEERMIDDELEN OP DE TAFELS LIGGENDAARNAAST BENT U IN DE GELEGENHEID OM MET DE LEERKRACHTEN VAN GEDACHTEN TE ^WISSELEN* DUS s ALLE BELANGSTELLENDEN ZIJN WELKOM IN DE NIEUUE BASIJSCHOCL A.S. DINSDAG 6 SEPT. VAN HALF ACHT TOT NEGEN UUR PERSONEEL BASISSCHOOL Jrg. 8 nr. •38 Datum 1 9 O 0 0 Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 18,00 uur Copie binnen vóór a.s. dinsdag AVOND V -« v - V f - f «4 "n —'f "V '.Cf K V»«-., 't"r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1