A,S. ZATERDAG 27 AUGUSTUS BENT U ALLEN U'AN HARTE UELKÖM TUSSEN HALF DRIE EN VIDE UUR IN fT GEMEENSCHAPSHUIS DINSDAGS OM 6 UUR '5 AVONDS Dit tijdstip moet U elke week g-oed in Uw. geheugen prenten, want dat is de uiterste tijd dat Uw copie ingeleverd moet"zijn wil het nog geplaatst worden. Spreid Uw inzending v.ö, copieliefst zo vroeg mogelijk inleverenDe Redaktie 8nr. .37.Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Js^y -18,00 uur Datum,2.5....a.u.g.,..J.£77 Copie binnen vóór a.s. dinsdag

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1