O c Le oudercommissie vergaderde dit schooljaar v-oor de laatste maal Flbl:otheskHet uitlenen van boeken komt in de nieuue schools Le leerkrachten zullen in de eigen klas de kinde ren helpen om een geschikt boek uit te zoeken. Le ouders die geholpen he.bben in de bibliotheek, hartelijk dank! Nieuue school: Vnjcag 1 juli. gaan do kinderen hun spulletjes naar de nieuwe school: brengen. Le inzegening van de nieuue school gebeurt xn de schoolmis aan het begin van het schooljaar. In het volgende schooljaar zullen ue geen klas se avonden meer houden. In plaats, hiervan zal er uitleg gegeven worden van de leermiddelen die gebruikt worden# C*ud Als voor U 's zaterdags 9 uur te vroeg is, uilt U het oud papier dan vri jdags 's. avonds aan de kant van de ueg zetten? Graag goed verpakt, het gaat om de kilo's, niet om de omvang. PRETTIGE VAKANTIE HET BESTUUR nr. 33. Datum '50 juni 19.77... Redactie-adres: Haaiakker 32 tel. 6 80 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.C0 uur L U C F, C L H I S S I E papier! Ondanks de lage papiercrijs willen ue toch door gaan met het ophalen van oud papier. Le eerstvolgende keer is 6. augustus a.s., daarna 1 oktoberdus 6en keer in de 2 maanden, vanaf 9 uur 's morgens.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1