9 c: d Aanstaande dinsdag is de laatste speeldag voor'do peuters, want vrijdag 1 juli heeft de kleuterschool ook al"Vakantie. Da vakantie duurt tot en met 15 augustus0 lde starten weer op dinsdag 16 augustus.' Alle peuters 'en euders prettige" vaKëmtiédagen toegeujensta Vrijdag 1 juli is de jaariijkee pootsdag van het materiaa Do kleuters hebben vrijdag 1- -juli- dan- ogk„yri~j c - - J De vakantie voor de kleuters begint dan donderdagmiddag 30 juni om.15-*4.5 uuy,.'' ..s 't -y Aannemingsbedrijf I van W t/m 24 juli Afhalen materialen rraaij voor deze datums. H.Rutten Past. Gerardsstr. 15, Oirlo. 3. .0nr. 32. itum23_Juni.J977 Redactieadres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur PEUTERSPEELZAAL W ROBBEDOES De Leidsters MEDEDELING VAN DE KLEUTERSCHOOL Ce Leidsters. GESLOTEN WEGENS VAKANTIE V - J :J i ■J i A Llv rrrfc- - 2 fl t t 1 f« V m -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1