Datum. donderd. 2.1....a.pri Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur MEDEDELINGEN ARE "0 N S GENOEGEN Communiefeest a,s, zondag Zondag a.s. zal de fanfare haar medewerking verlenen tot opluistering van de Eerste H. Communieviering van de kinderen. De leden ven de fanfare worden dringend verzocht om- uiterlijk kwart v66r negen in de kerk aanwezig te ^ijn, omdat bij de binnenkomst van de kinderen de fanfare zal musiceren. Muziekfestival IJsselsteiin Zondag a.s. zal fanfare "Ons Genoegen" haar medewerking verlenen aan het Muziekfestival te IOsselsteijn bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de fanfare aldaar. Onze fanfare zal om ca. 14.UO uur optreden. In verband hiermee is het vertrek vastgesteld tm uiterlijk kwart over één. Verzamelen bij Marjacg. Op de medewer king van autobezitters wordt gerekend in verband mët'het vervoer van ons-korps. Alle leden graag op tijd present, f.epetitie fanfare In verband met de uitvoeringen a.s. zondag is er. een extra repetitie cp donderdag 21 april a.s. bij Marjacq. Aanvang 20.00 uur op de aanwezigheid van alle leden wordt gerekend. Het bestuur ®§GpO©°f>

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1