Aanstaande dinsdag 19 apriL-.cm .20.00 uur bij "Marjacq" AGENDA PAROCHIERAAD? Opening •V Exploitatie 1976 Begroting 1977 0 Mededelingen Rondvraag i Opening en Notulen y Woningbouw K Plantsoenen 'Verkeersvoorzieningen bij nieuu/e - basisschool Rondvraatj en Sluiting .ACE1\!DA DORPSRAAD: r- •- OPENBARE v en RING I ft -J V

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 9