Op 8 april 1977.*-.wat later dan verwacht, werd onze zoon geboren# Moeder 'en zoon maken het uitstekend HAMS BOSCH St. Elisabeth ziekenhuis - Ven.r-.ay. ONS GENOEGEN De wekelijkse repetitie van de fanfare., wordt deze week gehouden op dondèrdag 14 april om 2CT«.P0 uur bij Marjacq. In verband met de deelname van ons korps aan het Muziek feest te IOsseisteyn op zondag 24 april aanstaande en de deelname aan het Peeltcernooi te Ovéiioön worden alle leden verzocht de komende repetities bij te wonen.., Het Bestuur. DAiGELIOKS fo Venrayseweg 140, Castenray, tel. 629 MARLIES BOSCH - TI-TULAER HAALAK-KER 13 - OIRLO. VERSE C; H AMM P I G N 0 N S TÉ KOOP BI 3sMadou 4 -vT_. t i 1 I' (XMa M» MEDEDELINGEN I i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 8