Houwen. Zaterdag 16 april: u De H.Mis van 19.00 uur wordt niet gezongen door het Dameskoor- maar wel door het kinder-^ koor. - Eerste "Doe avond" in Venray in de kerkelijke ontmoetingsruimte "Het Brukske" te Venray. In het geheel zijn het drie avonden en wel op 18 en 25 april en 2 mei. De aanvang is 20.00 uur. Deze avonden zijn georganiseerd door de St. Gregürius ver. van het Bisdom Roermond. De repetitie zal hierdoor vervallen. Op de laatste repetitie is geregeld welke auto's rijden, ook voor diegenen die niet aan wezig waren. - 2316 2316 b g g 4261 b g g 4261 TAXIBEDRI3F A. VAN DEN-BEUKEN EN ZN. VENRAY. 00K VOOR TAXIBUS3ES EN ALLE ZIEKENFOND SEN. Vrijdag 15 april; 14.30 tiurs^H.Mis zingen b.g.v. het 40-jarig t tjuueli jksf eest van de f am«3 .Dircks- w OIRLO föaandaq 18 aprils •-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 7