De uitslag van de gehouden kringwedstrijd op Tweede Paasdag in Brcekhuizenvorstwas als volgt: DRESSUR: e In ring 6':"Peter Gommans 3 prijs met Welly In ring 8 Lambért Houwen 1 prijs met Bruintje I Norbert Hulleman 3 pr$$e met HarXffka In ring 10: Lian Linskens(üostrum)4 prijs met Touska In ring 12: Eed Peters 1 prijs met Nancy SPRINGEN: In de categorie C-licht Marian v.d. Pasch 1 prijs met Kitty In de categorie D-beginnelingen Toin-Arts 3 prijs met Rebel In dè categorie D-beginnelingenv la. Deroen Peplinkhuizen 4 prijs.rnet Caro- SPRINGPRQEF: Voor de springprpef slaagden: Lambert Houwen met Bruintje Lian Linskens met Touska PQNYRUITERS OPGELET: Zoals jullie wetten, viert ons be stuurslid, de heer Djseph Dircks, vrijdag 15 april zijn 40-jarig huwelijksfeest. Uit dankbaarheid voor alles wat hij heeft gedaan en doet, is besloten, dat we hem en zijn Q 9 l'i p. 'fs Q cV'' r,N*" i -I- i 1 A SV

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 3