ÜJILLEM TELL Zondag 3 april werden de volgende maandpunten geschotens H,y.d.Ven 224 -P.v.d.Ven 216 H.Vissers 214 !-p,V.Lierop 210 Th*; Ach ten 207 0.Vissers 200 P.Drabbels; 189 Dac.Gcmmans 170 K.Achten 165 M.v.Lierop 164 Ant.Ccx 161 F.v.d.Droek 118 P.Gpmmans 66 in 20 pijlen in 15 pijlen Schutters welko zaterdag 16 april verwacht worden in Bakel, aanvang 13,00 uur cp den doel Neerlandia, De voornaamste tegenstanders zijnï de WaluscHutters v Vredelust Dourne St.Williebrordus Milheze Diana Venray Roze van Oran je 3.Vissers P.v.Lierop P.v.d.Von H.Vissers Hv.d.Ven K.Achten Th,Achten - vr. Het bestuur wens| U een prettigd wedstrijd en goedo reis, - Het Bestuur, 1 j i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 12