O CT~ZJ 11 t/m 19 april Kleuter- en basisschool Kermis Basisschool.. Kleuterschool Paasvakan tie Cpenbare Vergadering Schoolreis Vrij" ]fl DATA VOOR DE DORPSAGENDA s- Haalakker 43 Tol. i 83 .8nr. .22.:::. atumT4....a.p.r.il....1.9.77. Redactie-adres: Haalakker 32 tel. 680 Copie binnen vóór a.s. dinsdag 20.00 uur 7 t/m 1D mei Uoonsdag 18 ap-ril c .M I DORP- Dinsdag 19 april Pa^bchio- en Dorpsraad' i - -t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1977 | | pagina 1